Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σχεδιότυπο
template
 
 

Ο όρος template μεταφράστηκε στην υπολογιστική και κινητή τηλεφωνία ως «πρότυπα», στην ακρίβεια όμως πρόκειται για σχεδιότυπα, δηλαδή έτοιμους τύπους (καλούπια) που είναι αποθηκευμένα για εύκολη ανάσυρση και χρήση. Πρόκειται για φράσεις, μηνύματα, σχέδια κ.α.«καλημέρα, καλησπέρα, σε περιμένω» κ.ά. Η λέξη «πρότυπα» πρέπει να αφεθεί στο πεδίο των προδιαγραφών. Σχεδιότυπα είναι η λέξη στην περίπτωση της τηλεφωνίας.


Στην περίπτωση των υπολογιστών η κατάσταση είναι πιο πολύπλοκή. Έχουμε σχεδιότυπα, που είναι φράσεις και λέξεις αλλά και πλήρεις φόρμες ή πλαίσια ή δομημένες σελίδες για συμπλήρωση από το χρήστη. Αυτά είναι τα σχεδιότυπα στην υπολογιστική. Έχουμε επίσης ετ.κειμ. (έτοιμα κείμενα). (AutoText, boilerplate)


   σχεδιότυπα και επιπρογράμματα     templates and add-ins

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία