Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΠEΜ/ΔΠ, πεμ δεπί, Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταδόσεων/Διαδικτυακό Πρτκλλο
TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol
 
 

Όπως αναφέραμε το ΔΠ (Διαδικτυακό Πρωτόκολλο, IP) είναι οι συμφωνημένοι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του διαδικτύου, είναι η ραχοκοκαλιά του διαδικτύου. Αυτό το πρωτόκολλο, ουσιαστικά στοίβα πρωτοκόλλων, αφορά την διακίνηση δδμνπακέτων στο διαδίκτυο. Ότι διακινεί το στέλλει ως ένα πακέτο ή το κομματιάζει και τα στέλλει για συναρμολόγηση στον λήπτη.


Το ΔΠ συμπληρώνεται όμως από το ΠΕΜ και γίνεται ΠΕΜ/ΔΠ, Αυτό το ΠΕΜ, Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταδόσεων, ελέγχει την ακρίβεια των μεταβιβάσεων και επανορθώνει την τάση του ΔΠ, να χάνει δδμνα. Βασικά το ΠΕΜ λειτουργεί στο επίπεδο των δυφίων και όχι μόνο με τα πακέτα. Χειρίζεται/ελέγχει τις εισόδους εξόδους στο διαδίκτυο και φορτώνει σε κάθε πακέτο το μέγιστο δυνατό φορτίο ώστε να εξοικονομεί χώρο και χρόνο.
ΠΕΜ/ΔΠ δηλαδή, πάμε όλοι πακέτο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία