Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
taskbar
εργολωρίδα, εργασιολωρίδα
γραμμή εργασίας
 
 

Σε γραφικά περιβάλλοντα έχουμε δυο γραμμές την Εργολωρίδα και την Εργαλειολωρίδα. Η Εργολωρίδα βρίσκεται συνήθως στο κάτω μέρος της οθόνης -μπορείς να τη βάλεις όπου θέλεις βέβαια- και είναι μια σειρά από κουμπιά με τα οποία εναλλάσσεις ανοικτές εφαρμογές ή ανοίγεις άλλες. Μπορείς να επιλέξεις και ποιες θέλεις να έχεις εκεί για εύκολη πρόσβαση. Το κουμπί «Έναρξη» βρίσκεται στην Εργολωρίδα.

Η Εργαλειολωρίδες βρίσκονται συνήθως στο πάνω μέρος και αφορούν εκτέλεση εργασίας μέσα στην ίδια την εφαρμογή. Μπορεί να είναι μια ή πολλές γραμμές με κουμπιά που εκτελούν μια συγκεκριμένη εργασία π.χ. υπογράμμιση κειμένου, εισαγωγή κυρτών, επιλογή, αντιγραφή κ.α.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία