Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εκθέτης
superscript, exponent
 
 

Εκθέτες είναι οι αριθμοί και γράμματα ή λέξεις που γράφονται πιο πάνω από τη μέση γραμμή ενός κειμένου. Το 2 σ’ αυτή την έκφραση, 102, είναι εκθέτης. Στην περίπτωση αυτή, σημαίνει «στη δύναμη». Δηλ. 102 σημαίνει 10χ10 δηλ. 100.

Λέξεις και γράμματα, ως εκθέτες, σημαίνουν άλλα πράγματα, πχ. 8ος, που σημαίνει 8ος.

Εδώ μια διαφοροποίηση. Το «superscript» είναι περισσότερο τυπογραφικός όρος και αναφέρεται γενικά στην γραφή μικρών γραμμάτων στην άνω τυπογραφική γραμμή. Η λέξη «exponent» είναι μαθηματικός όρος που σημαίνει «εις την δύναμη». Στα ελληνικά είναι και οι δυο εκθέτες.

Υπάρχει και ο υποδείκτης (υπεκθέτης;) δηλ. το subscript.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία