Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
stand alone
αυτοδύναμος
 
 

 

    αυτοδύναμος δίσκος     stand alone disk

    αυτοδύναμος οδηγός    stand alone drive
 

Μπορούμε να τον πούμε και μονοδύναμος, αυτόνομος, ανεξάρτητος

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία