Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
προσομοιώνω, προσομοίωση, προσομοιωτής
simulate, simulation, simulator
 
 

Προσομοίωση είναι η μέσω υπολογιστή και αντίστοιχου προγράμματος εικονική απομίμηση μιας κατάστασης ή φαινομένου με απώτερο στόχο την εξέταση της ορθότητας της, τη συγκεκριμενοποίηση αγνώστων παραμέτρων, την προβολή προβλέψεων ή την εκπαίδευση. Η προσομοίωση γίνεται με μαθηματικές φόρμουλες ή με καταγραφές της πραγματικότητας που συνήθως μετατρέπονται σε φόρμουλες. Οι βιντεοαυτοκινητοδρομίες μπορούν να θεωρηθούν προσομοιώσεις αν και έχουν περισσότερη φαντασία παρά καταγραφή της πραγματικότητας. Βέβαια τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε μια προσομοίωση είναι τα πιο σημαντικά ή σχετικά με μια κατάσταση καθότι δεν είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθούν όλοι οι παράγοντες που συνιστούν ένα φαινόμενο, για παράδειγμα τον καιρό. Αν λοιπόν η προσομοίωση συμπεριφέρεται όπως οι παρατηρήσεις ή αν οι προβλέψεις επαληθευτούν τότε έχουμε μια ορθή πρόταση ή θεωρία ή ένα καλό πρόγραμμα εκπαίδευσης αεροπόρων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία