Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
silicon
πυρίτιο, σιλικόνη
 
 

Το πυρίτιο συναντάται άφθονο στη γη, αλλά πάντοτε σε αναμίξεις, ποτέ μόνο του. Είναι ένα μεταλλοειδές στοιχείο (κάποτε συμπεριφέρεται σαν μέταλλο κάποτε όχι). Η παρασκευή του σε καθαρή μορφή γίνεται σε ψηλές θερμοκρασίες. Σε καθαρή σχετικά μορφή και με μετρημένες προσμίξεις μεταλλικών στοιχείων, όπως φωσφόρο ή αρσενικό, γίνεται ημιαγωγός.


Δηλ. είναι, ουσιαστικά, μονωτής, απαγορευτικός στη διέλευση ηλεκτρισμού, εκτός αν θερμανθεί οπότε γίνεται καλός αγωγός. Χρησιμοποιείται στην ηλεκτρονική. Η ηλ-επανάσταση βασίστηκε στη χρήση πυριτίου. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα (πλακίδια) είναι σχεδόν αποκλειστικά κατασκευασμένα από πυρίτιο.

 

    Κοιλάδα Πυριτίου        Silicon Valley

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία