Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κομιστής, διακομιστής
server
 
 

Ένας εξειδικευμένος υπολογιστής που εξυπηρετεί ένα δίκτυο κυρίως για εξασφάλιση ή διακίνηση πόρων. Ο κομιστής μπορεί να εκτελέσει μια ή περισσότερες εργασίες με πολυλειτουργία. (Διαχείριση κυκλοφορίας του δικτύου ή των εκτυπώσεων, αποθήκευση αρχείων, διαχείριση βάσης δεδομένων κ.α.).
 

Σημαντικές λειτουργίες είναι η διαχείριση διαδικτύου δηλαδή ο εντοπισμός και το κατέβασμα ιστοταξίων και ιστοσελίδων και η διαχείριση ηλ-τα. Οι κμστες είναι συνήθως εξειδικευμένοι για λόγους ταχύτητας και πιστότητας. Πιο κάτω παρατίθενται οι πιο συνηθισμένες ειδικεύσεις κομιστών/ιστοκομιστών.
 

(Διακομιστής είναι επειδή παίρνει και φέρνει. Μπορεί πιο απλά να ονομαστεί και κομιστής. Μα... ο κομιστής μόνο φέρνει. Ναι, αλλά σε ποιόν; Άρα κομιστής είναι το ίδιο όπως διακομιστής. Είναι και πιο σύντομος όρος. Ντξ, κομιστής ή διακομιστής).

 

   κομιστής απάτσι, μπαλλωματικός κμστης    apache server
   κομιστής εφαρμογών                                  appserver, application server
   κομιστής διαδυκτιακών εφαρμογών            internet application server 
   Ο/Α κομιστής, οπτικοακουστικός κμστης  Audio/Video server
   κμστης ομοιοτυπιών                                     fax server
   δκμστης αρχείων, δκμστης ΠΜΑ, πιμιά      FTP/gopher server
   ομαδικός δμστης                                           groupware server
   κμστης δδκτύου                                            internet server
   κμστης διευθύνσεων                                     list server
   κμστης ηλ-τα                                                 mail server
   κμστης ονομάτων                                          name server
   κμστής παρωνυμίων                                      nym server
   κμστης ειδήσεων                                           news server
   προκομιστής                                                  proxy server, proxy
   κμστης προετοιμασίας                                  staging server
   κμστης τηλεδικτύου                                      Telnet/WAIS
   ιστοκμστής                                                     web server

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία