Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη




beam, beaming, teleportation
διακτίνα, διακτινίζω, διακτίνιση, τηλεμεταφορά
 
 

Εκτός από τα συμβατικά μέσα αυτή είναι μια μελλοντική μέθοδος τηλεμεταφοράς. Προβλέπεται να είναι ο συνηθισμένος τρόπος ταξιδιού σε μερικά χρόνια. Όπως τον εφάρμοζε ο Σκοτ στο Στάρτρεκ. (Διακτίνισέ με Σκότυ = Beam me up Scotty). Δεν θα υπάρχει ενδιάμεσο μεταξύ αφετηρίας και τέρματος. Απλώς ο κάθε ταξιδιώτης θα αποσυντίθεται στα κύτταρα από τα οποία είναι συντεθειμένος, θα διακτινίζεται στον τόπο που θέλει να πάει και θα ανασυντίθεται.
 

Θα ταξιδεύουμε γρήγορα αλλά θα χάσουμε τη θέα. Και ακούστε! Κάποιοι επιστήμονες κατάφεραν να διακτινίσουν μιαν ακτίνα!

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία