Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
runtime, run-time
χρονεκτέλεση, χρνκτλση, χρονεκτελεστικός
 
 

Χρονεκτέλεση (χρνκτλση) είναι μια έννοια που υπάρχει στα αγγλικά για πολλά χρόνια τώρα, (runtime, run-time) και η οποία δεν είναι γενικά γνωστή στους Έλληνες. Δεν πρόκειται ούτε για τον χρόνο εκτέλεσης ούτε για την εκτέλεση μιας οποιασδήποτε πράξης. Πρόκειται για μια έννοια με ταυτόχρονες τις δυο διαστάσεις. Στα ελληνικά ο όρος «χρονεκτέλεση» αποδίδει το περιεχόμενο, φτάνει βέβαια να αντιληφθούμε περί τίνος πρόκειται.
 

Μέσα στα πλαίσια των νέων τεχνολογιών η χρονεκτέλεση αποχτά όλο και μεγαλύτερη σημασία γιατί διάφορα πράγματα συμβαίνουν, πρέπει να συμβούν ή προγραμματίζεται να συμβούν κατά την χρνκτλση. Πολλά λάθη εμφανίζονται μόνο κατά την χρονεκτέλεση και τα οποία μπορούν να διορθωθούν κάτω από χρονεκτελεστικές συνθήκες. Υπάρχουν και γλώσσες (scripting languages) που λειτουργούν στην διάρκεια χρονεκτέλεσης χωρίς μεθερμήνευση πριν από την εκτέλεση.
Πολλά λειτουργικά στοιχεία επεμβαίνουν αθέατα για να γίνει μια δουλειά μόνο κατά την χρονεκτέλεση. Η όλη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται στην αντίδραση του υπολογιστή σε χρονεκτελεστικά γεγονότα, δηλ. εμπειρίες που αποκτά το σύστημα κατά την χρονεκτέλεση. Χρονεκτέλεση είναι το αποτέλεσμα του δυναμικού συνδυασμού χρόνου και άλλων δράσεων.
 

Ένα βασικό στοιχείο για να γίνει αντιληπτή η έννοια της χρονεκτέλεσης είναι ότι αυτή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ αλλά ΧΡΟΝΟΣ και ΕΚΤΕΛΕΣΗ μαζί. Σκεφτείτε δισδιάστατα σε χρόνο και εκτέλεση μαζί, είναι σημαντικό.

 

   χρονεκτελεστικό σφάλμα         runtime error
   χρονεκτελεστική βιβλιοθήκη     runtime library

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία