Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δρομολογώ, δρομολογητής
router, routing
 
 

Συσκευή που είναι τοποθετημένη σε πύλη και προωθεί πακέτα δεδομένων μεταξύ δικτύων ή μεταξύ ενός τοπικού δικτύου και του ΠΥΔ. Οι δρομολογητές προσθέτουν σαφηνισμούς στα πακέτα που αποστέλλουν δηλαδή στοιχεία που αφορούν το ίδιο το πακέτο (μέγεθος, αρίθμηση, χρονοσφραγίδα κλπ.). Οι δρομολογητές χρησιμοποιούν πίνακες δρομολόγησης, δηλαδή κατάλογο αλμάτων και κόμβων από τα οποία θα περάσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Για καθορισμό της πιο κατάλληλης διαδρομής, αποφυγή συμφόρησης κ.α. οι δρομολογητές επικοινωνούν μεταξύ τους βάση του πρωτοκόλλου ΠΜΕΔ, (ICMP).

 

   πύλη, πυλαίος    gateway

 

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία