Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΕΠΓ, επιγά, Ερυθρό, Πράσινο, Γαλάζιο, τριχρωμία
RGB, Red Green Blue
 
 

Ένα μεγάλο φάσμα χρωμάτων μπορεί να αναπαραχθεί με χρήση μόνο τριών. Ερυθρό, Πράσινο, Γαλάζιο, (επιγά). Αυτό είναι το βασικό χρωμομοντέλο που χρησιμοποιείται χρόνια τώρα στην τυπογραφία, τη γνωστή τριχρωμία. Αυτά τα τρία χρώματα σμίγονται σε διάφορους βαθμούς έντασης για να μας δώσουν μια έγχρωμη εικόνα.
 

Οι έγχρωμες τηλεοράσεις και μηνύτωρες αποκλειστικά χρησιμοποιούν αυτό το χρωμομοντέλο. Κάθε φωτόκοκκος στο πίσω μέσα μέρος της οθόνης παίρνει τα ανάλογα σήματα σε ΕΠΓ και αναπαράγει το χρώμα όπως είναι καθορισμένο. Βέβαια το τελικό αποτέλεσμα ποικίλει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Θεωρητικά με τα τρία βασικά χρώματα μπορούν ν’ αναπαραχθούν 16,777,216 χρώματα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία