Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πόρος, πόροι συστήματος
resource, system resources
 
 

Πόρος γενικά είναι η πηγή η οποία δίνει τα μέσα για εκτέλεση εργασίας. Ο όρος σφορά και τη διαδρομή για να γινει κάτι.
Στην υπολογιστική ο όρος αφορά το λογισμικό και υλισμικό που παρέχεται σε ένα σύστημα υπολογιστή για εκτέλεση εργασίας. Εκτυπωτές, σαρωτές, σκλ.δ., είναι πόροι για ένα σύστημα. Ειδικά πόροι του ΛΣ καλούνται τα δδμνα, προγράμματα και επιπρογράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι πόροι ενός συστήματος μπορεί να βρίσκονται εν τόπω ή και κάπου αλλού στον πλανήτη εφόσον μπορούν να κληθούν.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία