Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΚΤΕ, Κορυφαίο Τομεακό Επίπεδο
TLD, Top Level Domain
 
 

Το ξαναλέμε για να το καταλάβουμε πρωτ’ απ’ όλα εμείς. Κάθε ιστοτάξιο που διαθέτει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο έχει μια ιστοδιεύθυνση, τον Εντοπιστή. (Oμοιόμορφος Εντοπιστής Πόρων, ΟΕΠ, URL). Στην περίπτωση τούτου του λεξικού ο πλήρης Εντοπιστής είναι www.lexotypo.com.
 

Αυτός ο Εντοπιστής δηλώνει τα ακόλουθα: Ότι το ιστοτάξιο βρίσκεται στον ΠΙΣ (Παγκόσμιο ΙΣτό, WWW) ο οποίος αποτελείται από ιστοτάξια και άλλους πόρους πληροφόρησης. Ότι η ακριβής ονομασία του πόρου είναι lexotypo. Και τέλος ότι το είδος του ιστοταξίου είναι .com δηλαδή εμπορικό (COMmercial).
 

Είπαμε, εδώ πουλούμε πνεύμα. Αυτό το com μαζί με μερικά άλλα, mil, edu, org, net κ.α. θεωρούνται ως ΚΤΕ (Κορυφαία Τομεακά Επίπεδα) και προσδιορίζουν το είδος του πόρου. Γιατί προστίθενται τα ΚΤΕ; Όχι μόνο για να δηλώνουν το είδος του πόρου αλλά και για να βοηθούν τους προσβάτες. Τις περισσότερες φορές μετά το ΚΤΕ ακολουθεί και ο κωδικός τοποθεσίας (ή χώρας). Για την Ελλάδα είναι gr για την Κύπρο είναι cy, για την Ευρώπη eu, κ.α. Εκτός από μεγαλύτερη βοήθεια προς τον προσβάτη ο κωδικός τοποθεσίας είναι ένα πρόσθετο στοιχείο πληροφόρησης για τον χρήστη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία