Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bar graph, bar chart, bar diagram
ραβδογράφημα
 
 

Το γράφημα όπου οι αξίες παρουσιάζονται σε ράβδους είτε οριζόντια είτε κάθετα. Τα ραβδογραφήματα χρησιμοποιούνται για σύγκριση δυο ή περισσότερων αξιών μεταξύ τους. Για παράδειγμα ποσοστά ψήφων κομμάτων σε συγκεκριμένες εκλογές, ή το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας σε διάφορες χώρες. Προσέξτε, οι ράβδοι είναι ξεκάθαρα χωρισμένες μεταξύ τους κι αυτό γιατί το ραβδογράφημα παρουσιάζει ποσοστιαία ένα ή περισσότερα μεταβλητά. Διαφορετικό από το ιστογράφημα.


βλ. και γραμμοκώδκας

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία