Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κβαντοδυφίο
qubit, quantum bit
 
 

Μιλούμε για θεωρίες και λίγους πειραματισμούς. Για υπολογιστές που θα λειτουργούν στο επίπεδο των ηλεκτρονίων ενός ατόμου. Όπως το κανονικό δυφίο είναι το πιο απλό και βασικό στοιχείο στην υπολογιστική έτσι και το κβαντοδυφίο είναι το πιο απλό στοιχείο στην κβαντική υπολογιστική.


Το κβαντοδυφίο όμως, στο επίπεδο του ηλεκτρονίου συγκρατεί περισσότερες αξίες (πληροφορίες) από το απλό δυφίο. Το δυφίο μπορεί να έχει δυο αξίες, 1 ή 0, ναι ή όχι που αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό επίπεδο σε φόρτιση ή μη φόρτιση, σε χαμηλή ή ψηλότερη τάση. Το κβαντοδυφίο όμως μπορεί να είναι 0 ή 1 ή και υπέρθεση των δυο.


Ας μη μπούμε σε λεπτομέρειες που δεν καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι ότι το κβαντοδυφίο με τις περισσότερες πληροφορίες που μεταφέρει αυξάνει την ταχύτητα των κβαντικών υπολογιστών σε εκθετικό βαθμό, μέχρι και 10,000 φορές περισσότερο από ένα συμβατικό υπολογιστή. Όλα αυτά στο μέλλον. Λίγα περισσότερα στον κβαντικό υπολογιστή.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία