Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
γραμμοκώδικας, γραμμωτός κώδικας
bar code, bar-code, barcode
 
 

Είναι αυτές οι γραμμές που φέρουν σήμερα σχεδόν όλα τα προϊόντα. Ο όρος είναι Γενικός Κωδικός Προϊόντος κάτω από τον οποίο αναπτύχθηκαν διάφοροι συμβατοί μεταξύ τους κώδικες. Είναι μηχανικά αναγνώσιμοι και δίνουν πλειάδα πληροφοριών σχετικά με το προϊόν, παραγωγό, χώρα παραγωγής, έμπορο κλπ. Ενώ αρχικά  ήταν μόνο κάθετες γραμμές τώρα παρουσιάζονται σε τετράγωνα και άλλα σχήματα.


Η ανάπτυξη του κώδικα στην Αμερική είναι ένα υπόδειγμα εταιρικής επικοινωνίας και ανταγωνισμού.
Τελευταία πειραματίζονται με νέους κωδικούς που θα καλύπουν οτιδήποτε παράγεται σ' αυτό τον κόσμο. Τον Καθολικό Κωδικό Προϊόντος.
 

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία