Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ωθώ, ώθηση, προωθώ, ωθωστοιβάζω, ενωθώ, ενώθηση
push, pushing
 
 

1.  Πρώτ’ απ’ όλα είναι η δυνατότητα που προσφέρουν η τηλεόραση και τώρα το διαδίκτυο για είσοδο μέσα στο σπίτι με ανάπτυξη αντίστοιχων μεθόδων πώλησης προϊόντων. Με συνεχή βομβαρδισμό, με πρακτικές της πίσω πόρτας, με διαφήμιση τρόπου ζωής, με εκμετάλλευση του πανσεξουαλισμού. Η προώθηση είναι ανεκτή, η ώθηση όμως;
2.  Σημαντική στην υπολογιστική είναι η ενώθηση, δλδ η παρεμβολή δδμνων μέσα σε μια υφιστάμενη στοίβα δδμνων. Σημαντική λειτουργική δυνατότητα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία