Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πρόγραμμα, προγραμματίζω, προγραμματισμός, προγραμματισμένος, προγραμματιστής, προγραμματιζόμενος, προγραμματίσιμος
program, programming, programmer, programmed, programmable
 
 

Πρόγραμμα είναι ο κατάλογος των εντολών που δίνονται σε ένα υπολογιστή για εκτέλεση. Ο χρήστης ενός υπολογιστή κατά την χρήση δεν γράφει πρόγραμμα αλλά χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που του προσφέρει το πρόγραμμα για να οδηγήσει τον υπολογιστή στην εκτέλεση εργασίας.


Διαφοροποίηση πρέπει να γίνεται μεταξύ του λειτουργικού προγράμματος ενός συστήματος που ελέγχει και οδηγεί όλο το σύστημα και των προγραμμάτων εφαρμογής που είναι σχεδιασμένα για εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών όπως η επεξεργασία κειμένου ή δημιουργία ενός λογιστικού φύλλου.


Να το βάλουμε διαφορετικά. Ένας υπολογιστής όταν βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής ενός εργοστασίου της μακρινής Κίνας είναι ένα μάτσο καλώδια και συγκυκλώματα. Αν τον βάλεις στην πρίζα δεν θα κάνει τίποτε. Μπορεί μόνο να φορτίσεις τη μπαταρία του, αν έχει. Για να λειτουργήσει χρειάζεται πρώτα απ’ όλα ένα λειτουργικό πρόγραμμα (ΛΣ) που είναι μια σειρά εντολών που του καθορίζουν πώς κι από πού θα δέχεται εντολές και στοιχεία, πώς θα τα επεξεργάζεται και τι θα τα κάνει.


Ένα ΛΣ δρα και ως διεπαφή του υπολογιστή με τον χρήστη. Και πάλι ο υπολογιστής δεν μπορεί να κάνει πολλά πράματα. Απλώς λειτουργεί και βρίσκεται σε καλές σχέσεις με τα περιφερικά του, οθόνη, πληκτρολόγιο, εκτυπωτή. Για να κάνεις δουλειά μαζί του χρειάζεσαι άλλα προγράμματα εφαρμογών, για γραφή κειμένων για χρήση λογιστικών φύλλων, για σύνδεση με το διαδίκτυο κλπ.
 

Τα προγράμματα γράφονται σε γλώσσα προγραμματισμού. Για να τα εκτελέσει ο υπολογιστής, που είναι πραγματικά ένα χαζοπούλι, πρέπει κάποιος να του τα μεταφράσει σε γλώσσα μηχανής που είναι ουσιαστικά πολλοί άσσοι και μηδενικά. Αυτό το κάνουν άλλα προγράμματα μεταγλωττιστές, μεθερμηνευτές. Τα προγράμματα που αγοράζετε σε δίσκο είναι σε γλώσσα μηχανής.


Τα προγράμματα καταγράφονται και παραμένουν στο σκλ.δ. Από εκεί, με βάση το ΛΣ, που φορτώνεται αυτόματα και πρώτο, φορτώνονται στη ΜΤΠ (Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης) τα προγράμματα ή τμήματα προγραμμάτων που θέλει ο χρήστης.
 

Τα ηλ-προγράμματα είναι πια μέρος σχεδόν κάθε μηχανής. Το αυτοκίνητό σας πολύ πιθανό να έχει κάποιο πρόγραμμα σε ένα πλακίδιο. Ακόμα και το ψυγείο σας. Αυτά τα προγράμματα είναι συνήθως άβατα στον χρήστη. Ο κανονικός όρος για τα πλακίδια αυτά είναι «ελεγκτήρες». Τα συνεργεία τα λένε «εγκεφάλους» για να σας «δουλεύου κσι να εισπράτουν» κανονικά.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία