Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Αυτοέλεγχος Εκκίνησης, αρχικός αυτοέλεγχος
POST, Power-On Self Test
 
 

Ο αυτοέλεγχος εκκίνησης (ή ο αυτοέλεγχος σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας ή αδράνειας μιας συσκευής ή συστήματος) είναι ένα σημαντικό στοιχείο ενσωματωμένο στις νέες τεχνολογίες. Με την εκκίνηση ενός συστήματος υπολογιστή με τα περιφερειακά του, γίνεται «αυτοαναγνώριση» του συστήματος και των στοιχείων του και ταυτόχρονα ελέγχεται η αρτιότητα της λειτουργικής τους κατάστασης.
 

Αυτό γίνεται με αισθητήρες σε περιπτώσεις μηχανικών σχέσεων (αν το κάλυμμα είναι ανοικτό ή κλειστό ας πούμε) και με εσωτερικό κατάλογο ελέγχου που πρέπει να ικανοποιηθεί με στοιχεία που δίνουν οι συσκευές. Προοδευτικά ο αυτοέλεγχος εκκίνησης έχει μετατραπεί σε συνεχή έλεγχο με την συνεχή παροχή στοιχείων για ν’ ανάψει ένας φωτοδείκτης αν ένα στοιχείο δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Τότε οδηγούμαστε σε ένα νεότερο στοιχείο των «νεότερων τεχνολογιών» που είναι η «αυτοδιόρθωση».

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία