Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
περιφερειακό, περιφερςιακή συσκευή
peripheral, peripheral device
 
 

Βασικά ο υπολογιστής αποτελείται από τον επεξεργαστή, τη μνήμη και το γενικό ελεκτικό μητρικό κύκλωμα. Όλες οι άλλες συσκευές είναι περιφερειακές. Δίσκοι, μηνύτορες, πληκτρολόγια, ποντίκια, εκτυπωτές, σαρωτές, διαμορφωτές, κάμερες, μοχλοδηγοί, είναι όλα περιφερειακά με ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είτε είναι συσκευές εισαγωγής δεδομένων στον υπολογιστή είτε είναι αποδέκτες εξαγωγής ή και τα δυο. Δηλαδή, τα περιφερειακά είναι τα στοιχεία εκείνα με τα οποία ο υπολογιστής επικοινωνεί με το περιβάλλον του. Τα περιφερειακά διαιρούνται σε δυο κατηγορίες τα εσωτερικά (ενσωματωμένα) όπως δισκοδηγοί, διαμορφωτές κ.α., και τα εξωτερικά όπως οθόνη, πληκτρολόγιο και άλλα. Ο διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών περιφερειακών είναι ασαφής.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία