Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
PDL, Page Description Language
ΓΠΣ, Γλώσσα Περιγραφής Σελίδων
(γαπισι)
 
 

Πρόκειται για Ψηλού Επιπέδου γλώσσα με την οποία ο υπολογιστής μιλά με τον εκτυπωτή για να του δώσει οδηγίες ως προς το πώς θέλει να εκτυπωθεί μια σελίδα. Ο υπολογιστής δίδει οδηγίες ως προς τα περιθώρια, τη γραμματοσειρά, το μέγεθος της, τα χρώματα κ.α. Οι γλώσσες αυτές είναι συνήθως αντικειμενοστρεφείς, δηλ. περιγράφουν στον εκτυπωτή τι θέλουν υπό τύπο γραμμών, κύκλων κ.α. Πρέπει να αναφερθεί ότι μετά που θα δοθούν οι οδηγίες, η περισσότερη δουλειά γίνεται στον εκτυπωτή ο οποίος έχει μόνημα τα περισσότερα στοιχεία π.χ. τις γραμματοσειρές.

Η ΓΠΣ αφορά τους εκτυπωτές φεακτίνας και επέφερε την δυνατότητα για επιτραπέζιες εκδόσεις στον κάθε καλό χρήστη. Πριν την ΓΠΣ ο υπολογιστής έδινε μόνο μερικές οδηγίες στον εκτυπωτή μαργαρίτας ή μητρότυπου που αφορούσαν τη γραμματοσειρά και μερικά άλλα στοιχεία με αποτέλεσμα οι δυνατότητες του χρήστη να είναι περιορισμένες δημιουργώντας την ανάγκη να εισέλθουν και άλλοι επαγγελματίες για να αποπερατωθεί μια έκδοση.

Οι πιο γνωστές ΓΠΣ είναι η PostScript της Adobe και η PCL της Hewlett-Packard.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία