Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
άνευ εντύπων, χωρίς χαρτί, ηλεκτρονικό, μηχανογραφημένο
paperless
 
 

Αναφέρεται στην μη χρήση χαρτιού σε μια εταιρεία ή οργανισμό ή στην προσωπική εργασία ενός ατόμου. Πρόκειται δηλαδή για πλρη μχνγρφση. Ο όρος επεκτείνεται και αλλού. Άνευ Εντύπων Εμπόριο, ηλ-εμπόριο.

Βέβαια το θέμα άνευ εντύπων δεν είναι μια απλή απόφαση να τα έχουμε όλα στον υπολογιστή. Το σύστημα πρέπει να εμπλουτιστή με χρονοσφραγίδες, μεθόδους αναποκηρυξίας και εξουσιοδότησης χρηστών.

 

ηλεκτρονικό γραφείο          paperless office      
χωρίς χαρτί, χωρίς              paperless and 
          διαφάνειες                     filmless
πλήρως ηλκτρνκό               fully computerized
   (πλήρως μχνγρφμένο)

         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία