Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σελιδώνω, σελίδωση, σελιδαριθμώ, σελιδαρίμηση
paginate, pagination
 
 

Σελίδωση είναι η κατανομή ενός κειμένου σε σελίδες. Συνήθως γίνεται αυτόματα από τον επξργστη κειμένου αλλά μπορείτε να σελιδώσετε εσείς το κείμενο όπως το θέλετε. Υπάρχουν δυο είδη «αλλαγής σελίδας» η προσωρινή όπου προσθαφαιρέσεις κειμένου μπορούν να μεταπηδούν από μια σελίδα σε άλλη και η μόνιμη όπου το κείμενο παραμένει στην ίδια σελίδα όπου έχει εισαχθεί η μόνιμη αλλαγή σελίδας. Με την ίδια λέξη «pagination» μπορεί να εννοείτε και σελιδαρίθμηση που στα ελληνικά είναι... σελιδαρίθμηση.

 

   σελίδα, προσκομίζω, αποκομίζω, προσαποκομίζω    page, paging, pager

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία