Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ράχη
(εισδοχές καρτών)
backplane
 
 

Είναι το πίσω μέρος του υπολογιστή όπου βρίσκονται συνήθως οι βισματοδέκτες και όπου τοποθετούνται οι κάρτες ελέγχου των περιφερειακών.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία