Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σελίδα, προσκομίζω, αποκομίζω, προσαποκομίζω
page, paging, pager
 
 

Αυτή η απλή λέξη σελίδα (page) δημιουργεί τόση σύγχυση. Ας προσπαθήσουμε να ξεσυγχυστούμε.
Σελίδα, σελίδωση, σελιδαρίθμηση, σελιδώνω, σελιδωτής, διαμόρφωση σελίδας, ανασελίδωση, ιστοσελίδα. Όλα αυτά έχουν να κάμουν με την παλιά καλή μας σελίδα. Ένα κομμάτι κείμενο σε μια ή πολλές σελίδες που το διαμορφώνουμε όπως θέλουμε με εσοχές, εξοχές, στοιχήσεις, φιοριτούρες, χρώματα κι αρώματα.
 

Γενικευμένα, στην υπολογιστική, σελίδα σημαίνει και ένα σύνολο δδμνων, ανεξάρτητα με το πόσες πραγματικές σελίδες καλύπτουν. Απ’ αυτό το στοιχείο, δηλ. ενός συνόλου δδμνων έρχονται και άλλες έννοιες στη χρήση της λέξης «page» «paging» και «pager» στ’ αγγλικά, προσκομίζω, αποκομίζω στα ελληνικά.
(Εδώ μια παρέκκλιση. Η λέξη «page» «pager» και «page boy» στα αγγλικά έχει και μια δεύτερη έννοια: παίρνω φέρνω, γυρεύω, κλητήρας. Μ’ αυτή την έννοια, η λέξη προέρχεται από αλλού, πιθανόν από το αρχαίο ημών «παις» παιδί, κλητήρας που παίρνει και φέρνει, υπηρετεί. Ουουού, σ΄αυτά δεν μας πιάνει κανείς. Τέλος παρέκκλισης).


Λοιπόν, οι υπολογιστές, ως παίδες, παίρνουν και φέρνουν σύνολα δδμνων συνεχώς. Σε κατάσταση εικονικής μνήμης γίνεται το εξής: όταν η κύρια μνήμη (ΜΤΠ) δεν αρκεί το λειτουργικό σύστημα εκχωρεί σ’ αυτή μέρος του σκλ.δ. ή άλλης αποθήκης όπου καταχωρούνται δδμνα. Αυτή είναι η έννοια της εικονικής μνήμης.


Και κατ’ αίτηση, δηλ. όταν το σύστημα χρειαστεί κάτι, το παίρνει από την εικονική μνήμη και βάζει στην θέση του κάτι άλλο από την μνήμη. Προσκόμιση, αποκόμιση, (προσαποκόμιση) στοιχείων, όπως ο παις των αρχαίων ημών και το «page boy» των αμερικάνων. Αν η προσαποκόμιση γίνεται σε μεγάλο βαθμό (ατέρμονη προσαποκόμιση, thrashing) το σύστημα βαρύνεται, καθυστερεί και μπορεί να καταρρεύσει.

 

   σελιδώνω, σελίδωση, σελιδωτής   paginate, -ion, 
   σελιδαρίθμηση                              page numbering
   ανασελιδώνω, -ση                         repaginate, -ion
   προληπτική προσκόμιση               anticipatory paging
        προληπτική φόρτωση
   προσκόμιση κατ’ αίτηση               demand paging
        φόρτωση κατ’ αίτηση
   ατέρμονη προσαποκόμιση,           thrashing
        επαναλλαγή

         
         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία