Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΛΣ, λισι, Λειτουργικό Σύστημα
OS, Operaring System
 
 

Λειτουργικό Σύστημα είναι το πρόγραμμα που κάνει τον υπολογιστή να λειτουργεί. Χωρίς το ΛΣ αυτός είναι ένα σύνολο καλωδίων, πλακιδίων, δίσκων και ηλ-κυκλμτων. Το λειτουργικό σύστημα αναγνωρίζει και γνωρίζει τα διάφορα μέρη του υπολογιστή, την οθόνη, το πληκτρολόγιο το ποντίκι, τον εκτυπωτή κ.α. και τα θέτει όλα σε συλλειτουργία. Εισάγει στοιχεία στον υπολογιστή, εξάγει αποτελέσματα, ελέγχει τη μνήμη και τους δίσκους, δίνει οδηγίες χρήσης.


Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο γνώσης και περισσότερο αντίληψης σχετικά με τους υπολογιστές που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο ηλ-αλφαβητισμού. Αυτή η γνώση είναι η διαφοροποίηση μεταξύ λειτουργικού συστήματος και προγράμματος εφαρμογής. Το λειτουργικό σύστημα, όπως περιγράφεται πιο πάνω, δεν εκτελεί καμιά τελική εργασία απ' αυτές που επιθυμεί ο χρήστης.


Απλώς λειτουργεί τον υπολογιστή με ορισμένες παραμέτρους και επιλογές που αναμένονται από τον χρήστη. Αν όμως ο χρήστης επιθυμεί να γράψει κείμενο πρέπει να δώσει εντολή στο λειτουργικό σύστημα να φορτώσει το σχετικό πρόγραμμα, MSWORD για παράδειγμα. Να το ανοίξει και να του δημιουργήσει σελίδα για να γράψει. Έτσι λειτουργούμε ταυτόχρονα δυο προγράμματα για εκτέλεση μιας δουλειάς.


Το ΛΣ, που λειτουργεί τον υπολογιστή, και το πρόγραμμα εφαρμογής που είναι το πρόγραμμα εκτέλεσης της εργασίας που θέλει ο χρήστης. Την πιο πάνω διαφοροποίηση πρέπει επανειλημμένα να την εξηγούν στα αρχικά στάδια οι διδάσκοντες υπολογιστική γιατί η μη αντίληψη της είναι σοβαρό εμπόδιο στην περαιτέρω μάθηση.
 

ΛΣ έχει και το κινητό σου. Συνεχώς όλο και περισσότερες συσκευές έχουν ηλ-ΛΣ. Πάει ξεφύγαμε τη μηχανική και την ηλεκτρική εποχή. Τώρα είμαστε ηλεκτρονικοί.
Το ΛΣ πρέπει να μετατραπεί από ακρωνύμιο σε αρκτικόλεξο με ανεξάρτητη καταχώριση στα λεξικά. Δηλ. ΛΣ, λισί. Έχει τεράστιες ανάγκες για καινοτομίες η ελληνική.


 

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία