Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
οπτηλεκτρονική
optoelectronics
 
 

Είναι η επιστήμη που συνδυάζει τους τομείς της φυσικής που αφορούν το φως και τον ηλεκτρισμό. Περιλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή συσκευών που μετατρέπουν τον ηλεκτρισμό σε φώς και το φως σε ηλεκτρισμό.
 

Τα πράματα μάλιστα έγιναν πολύπλοκα. Φανταστείτε: μια δίοδος φεακτίνας (λέιζερ) φορτίζεται και παράγει φετινούς παλμούς (φωτόνια) που μεταφέρονται με οπτικό καλώδιο. Στο τέρμα μια άλλη φωτοδίοδος μετατρέπει τους φωτεινούς παλμούς σε ηλεκτρισμό. Αυτό το κάνουν οι οπτοηλεκτρονικοί χωρίς να κουραστούν.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία