Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
optical fiber
οπτική ίνα
 
 

Στην αρχή ήσαν τα χάλκινα σύρματα των τηλεφώνων. Βολικά μεν αλλά με περιορισμένες δυνατότητες ως προς την ταχύτητα μεταφοράς δδμνων. Ύστερα ήρθαν τα υαλονήματα. Ισχυρά στην μεταφορά αλλά απαιτητικά στην τεχνολογία. Και ύστερα ήρθαν οι οπτικές ίνες κατασκευασμένες συνήθως από πλαστικό. Τα ψηφιακά σήματα μετατρέπονται σε οπτικούς (φωτεινούς) παλμούς και ταξιδεύουν στην οπτική ίνα σε αφάνταστες ταχύτητες. Μέχρι 30 λεπτά ψηφιακός ήχος μπορεί να μεταφερθεί σε ένα δεύτερο. Δηλ. σχεδόν ένας ΣΔ σε δυο δευτερόλεπτα. Οι οπτικές ίνες είναι εύκολες στην εγκατάσταση και πολύ ανθεκτικές. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες βασίζονται σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό σ΄αυτές.

 

   ινοοπτική     fiber optics

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία