Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
on demand
καταίτηση
 
 

Στα αγγλικά ο όρος σημαίνει την χρήση από κάποιον ή την προμήθεια σε κάποιον ενός αγαθού ή υπηρεσίας όταν αυτή ζητηθεί. Αν δηλαδή μια επιχείρηση χρειάζεται υπολογιστικές υπηρεσίες δεν είναι ανάγκη να αγοράσει, κατέχει και συντηρεί υπολογιστές. Μπορεί εύκολα να αγοράσει υπηρεσίες όταν τις χρειάζεται (on demand computing). ODC, δηλ. Υπολογιστικά κατ’ Αίτηση).


Πολλές επίσης λειτουργίες και εργασίες στον υπολογιστή γίνονται χωρίς να το ζητήσει ο χρήστης είτε γιατί είναι αναγκαίο να γίνουν για λειτουργικούς σκοπούς, είτε γιατί με βάση ορισμένα στοιχεία ή επιλογές αναμένεται ότι ο χρήστης θα ζητήσει.


Πολλές όμως διεργασίες δεν γίνονται αν δεν τις ζητήσει ο χρήστης. (Προσκόμιση καταίτηση). Ο όρος «καταίτηση» ανταποκρίνεται στις λειτουργικές αυτές καταστάσεις. Ο όρος προέρχεται από τα οικονομικά (demand and supply/ζήτηση και προσφορά) και έχει τις αντίστοιχες σημερινές του προεκτάσεις σε θέματα του συρμού όπως εξωπορισμός, (εξωτερική ανάθεση). Το «καταίτηση» αποδίδει στα ελληνικά πολύ περιεκτικά τον όρο πέραν του οικονομολογικού του περιεχομένου.
 

Και τι γίνεται με το video on demand; Απλά είναι βίντεο καταίτηση.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία