Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σε ροή, σεροή
on line, online
 
 

Η λέξη πρέπει να είναι απλή, μικρή, καθημερινή. Να γράφεται στο μηνύτωρα και στη μικροθόνη της υπεραγοράς και της τράπεζας εύκολα και κατανοητά. Και να έχει συνοχή με τον περίγυρό της, το πλαίσιο όρων με τους οποίους συνεκφράζεται.
 

Ξαφνικά ήρθε ο όρος «επιγραμμικός» μια κυριολεκτική μετάφραση που δεν εκφράζει το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου on line. «Επιγραμμική Ελλάς» ή «Ελλάς επιγραμμής». Επί ξύλου κρεμάμενη θάταν καλύτερο. Όχι. Καλύτερα «Ελλάς σε Ροή», «Αμερική σε Ροή», «εργασία εκτός ροής». Η έννοια του όρου on line είναι η άμεση ροή στοιχείων. Λοιπόν, «σε ροή, σεροή», εύκολα ήσυχα κι απλά.
 

      I am on line            είμαι σε ροή 
      off line                   εκτός ροής 
      work off line           εργασία εκτός ροής 
      on line help            βοήθεια σε ροή 
      on line services      υπηρεσίες σε ροή 
      on line equipment   εξοπλισμός  ροής, συσκευές ροής 
      Greece on Line       Ελλάδα σε Ροή
      live streaming         ζωντανή ροή, σε ζντνη ροή

         
         
         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία