Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΟΠΑΣ, ΟΠτική Αναγνώριση Σημάνσεων
OMR, Optical Mark Recognition
 
 

Όπως έχουμε ΟΠΑΧ, ΟΠτική Αναγνώριση Χαρακτήρων έχουμε και ΟΠΑΣ, ΟΠτική Αναγνώριση Σημάνσεων. Πρόκειται για προγράμματα που σαρώνουν μια επιφάνεια, ένα έντυπο κείμενο ή χειρόγραφο και αναγνωρίζουν και ψηφιοποιούν το περιεχόμενό του όχι συνολικά (εικόνα) αλλά ως ξεχωριστούς χαρακτήρες ή σημάνσεις για επεξεργασία.


Στην περίπτωση του ΟΠΑΧ αναγνωρίζονται όλοι οι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Συνηθισμένη εφαρμογή είναι να σαρωθεί ένα χειρόγραφο ή έντυπο κείμενο σε χαρτί από στο σαρωτή, να ψηφιοποιηθεί και να σταλεί στον υπολογιστή. Έχοντας ψηφιοποιημένο κείμενο μπορεί κάποιος να επέμβει πάνω του με όποιον τρόπο θέλει.


Ο ΟΠΑΣ όμως αναγνωρίζει σημάνσεις μέσα σε ορισμένα πλαίσια. Ένα απαντημένο ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής για παράδειγμα μπορεί με τη σάρωση να παρουσιάσει τις απαντήσεις όπως ακριβώς έγιναν. Μπορεί οι απαντήσεις να συγκριθούν με τις ορθές κι έτσι να δοθεί βαθμολογία. Πάει έχασαν δουλειά οι διορθωτές. Έμειναν οι επιτηρητές αλλά κι αυτοί...


(βλ. έξυπνη σκόνη και διάσπαρτη υπολογιστική).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία