Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
OCR, Optical Character Recognition
ΟΠΑΧ, Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων
 
 

Μεγάλη υπόθεση. Να διαβάζουν οι μηχανές τα γράμματα. Ε, πάει καιρός που γράφουν γράμματα, είναι καιρός να τα διαβάζουν. Περί αυτού πρόκειται. Με τη σάρωση τα γράμματα εμφανίζονται στον υπολογιστή ως φωτογραφίες.


Δηλ. αν σαρώσεις μια σελίδα και την φυλάξεις στη μνήμη είναι απλώς μια ψηφιογραφία (ψηφιακή φωτογραφία). Με ειδικό λογισμικό γίνεται οπτική αναγνώριση των χαρακτήρων και παρουσιάζονται ή φυλάσσονται ως κείμενο του οποίου μπορεί να του γίνει επεξεργασία.Τα λογισμικά ΟΠΑΧ έχουν γίνει πολύ ισχυρά τελευταία γι αυτό παρουσιάζουν ελάχιστα στοιχεία μη αναγνώρισης. Αν συνδυαστούν με αναγνώστη μπορεί να ακούτε το κείμενο σε φωνητική αναπαραγωγή. Και εδώ πάλι, τα ελληνικά ΟΠΑΧ και ανάγνωση υστερούν. Γιατί;
 

Τώρα τελευταία λένε ότι οι μηχανές όχι μόνο γράφουν, αναγνωρίζουν και διαβάζουν αλλά καταλαβαίνουν. Σε αντίθεση με πολλούς ανθρώπους.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία