Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
OC, Optical Carrier
ΟΦ, Οπτικός Φορέας
 
 

Εντάξει, Οπτικός Φορέας είναι το οπτικό καλώδιο που έχει, συγκρητικά, ψηλές ταχύτητες. Ο όρος όμως Οπτικός Φορέας (αντί καλώδιο) χρησιμοποιείται για απόδοση της προδιαγραφής αυτής της ταχύτητας. Δηλ. OC-1 (ΟΦ-1) σημαίνει ταχύτητα μεταφοράς του οπτικού καλωδίου -με πολύπλεξη- 51.85 Μδαδ (μιδάδ, Μεγαδυφία ανά δεύτερο, Mbps, Megabits per second).
Έχουμε και ΟΦ-255, δηλαδή ταχύτητα 13.21 Γδαδ (γιδάδ, Γιγαδυφία ανά δεύτερο).
Διαβάσαμε για ΟΦ-768 δηλ. ταχύτητα 40 Γδαδ, περίπου 7 ΣΔ σε ένα δεύτερο. Το ερώτημα είναι τι θα ανεβάσεις ή κατεβάσεις με τέτοια ταχύτητα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία