Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη




πολυδιεργασία, πλδργσία
multitasking
 
 

Πολυδιεργασία είναι η εκτέλεση εργασίας ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα προγράμματα. Αυτό έγινε δυνατό τόσο λόγω της ταχύτητας που απέκτησαν οι υπολογιστές αλλά και της δομής των προγραμμάτων ώστε να εκτελούν κάτω από την εποπτεία του διαχειριστή εργασίες διατηρώντας την ανεξαρτησία και ολότητα τους. Πολυδιεργασία μπορεί να γίνει και σε διαφορετικά μέρη του ίδιου προγράμμτος εφαρμογής. Απλώς η ΚΜΕ κινείται από πρόγραμμα σε πρόγραμμα εκτελώντας ότι έχει να εκτελέσει.
 

Η πολυδιεργασία δεν πρέπει να συγχύζεται με την πολυεπεξεργασία. Στην πολυδιεργασία ουσιαστικά ο μοναδικός επεξεργαστής κάνει μόνο μια δουλιά σε μια χρονική στιγμή. Απλώς μπορεί να εκτελεί διάφορες δουλειές σταματώντας τη μια και παίρνοντας την άλλη. Πολυπεξεργασία, δηλ. ταυτόχρονη εργασία σε πολλά προγράμματα μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρχουν πολλοί ή πολυπύρηνοι επεξεργαστές με αντίστοιχες δομές στα προγράμματα και το ΛΣ. Λοιπόν. Πολυδιεργασία, δυνατότητα εργασίας με πολλά ανοικτά προγράμματα, ένα κάθε στιγμή και πολυεπεξεργασία δυνατότητα ταυτόχρονης εργασίας σε πολλά προγράμματα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία