Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Μδαδ, μιδαδ, Μεγαδυφία ανά δεύτερο
Mbps, Megabits per second
 
 

Είναι μέτρο ταχύητητας μεταφοράς δδμνων. Το ξανάπαμε τα δυφία σε τεράστιους αριθμούς είναι συνήθως μέτρο μεταφοράς δδμνων ενώ οι 8δες (bytes) είναι συνήθως μέτρο ποσοτικής αποθήκευσης ή συνολικού όγκου ροής. ΜεγαΔυφία ανά δεύτερο είναι εκατομμύρια δυφία ανά δευτερόλεπτο. Σχετικά χαμηλός ρυθμός μεταφοράς. Τώρα μιλούμε σε Γιγαδυφία, Τεραδυφία και βάλε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία