Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
γλώσσα μηχανής
machine language
 
 

Είναι η γλώσσα που καταλαβαίνει και με την οποία μιλά η μηχανή, ο υπολογιστής. Στην ακρίβεια ο υπολογιστής ούτε καταλαβαίνει ούτε μιλά. Απλώς είναι ο τρόπος (γλώσσα) με την οποία δέχεται στοιχεία, τα επεξεργάζεται και εξάγει αποτέλεσμα. (Ουσιαστικά έπρεπε στα ελληνικά ουπολογιστής  να ονομάζεται Συνδιαστής).
 

Η γλώσσα μηχανής είναι πολύ απλή, αποτελείται από 0 και 1, που ηλεκτρονικά σημαίνει συνήθως 5 βολτ και 0 βολτ, αυξημένη ή μειωμένη τάση. Όλα τα δδμνα, προγράμματα, κείμενα, εικόνες για να τα δεχτεί και να τα επεξεργαστεί ο υπολογιστής πρέπει να μετατραπούν σε 0 και 1. Η γλώσσα μηχανής θεωρείται γλώσσα προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου. Είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, ένας προγραμματιστής να γράψει πρόγραμμα σ’ αυτή τη γλώσσα. Μόνο μικρές επεμβάσεις μπορεί να κάνει σε προβληματικές καταστάσεις.
 

Πολύ κοντά στην γλώσσα μηχανής είναι η γλώσσα μετασκευής (assembly language) η οποία αποτελείται από λέξεις και σύμβολα. Για να εκτελεστεί όμως το πρόγραμμα χρειάζεται τον μετασκευαστή, ένα πρόγραμμα που μετασκευάζει τις λέξεις και τα σύμβολα σε αριθμούς. Ο κάθε τύπος επεξεργαστή (ΚΜΕ) έχει δική του γλώσσα μηχανής και δική του γλώσσα μετασκευής.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία