Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
επισυνδέομαι, επισύνδεση
log-in, login, log in, log on, signon, sign on
 
 

Πολλά ιστοτάξια απαιτούν από τους επισκέπτες τους να επισυνδεθούν, δηλ. να έχουν εγγεγραμμένη (καταγραμμένη) είσοδο η όποια τους δίνει πρόσβαση σε περισσότερους πόρους από ότι στον τυχαίο επισκέπτη. Η επισύνδεση γίνεται με χρηστώνυμο και διελευτήριο ή με καταχώρηση της δηλ-τα και, ίσως, πλήρους ονόματος. 

Λέγεται ότι η λέξη log-in προέρχεται από το clock-in. Στα ελληνικά επισυνδέομαι, όχι κτυπώ κάρτα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία