Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
log, log file, log record, log book, logbook
καταγραφή, καταγραφέας, φάκελος καταγραφής, ημερολόγιο
 
 

Μπορεί να το έχετε υποπτευθεί, είναι όμως αληθυνό. Ο υπολογιστής σας, σας παρακολουθεί. Όλα όσα κάνετε σ’ αυτόν ή μ’ αυτόν, καταγράφονται σε ένα ή πολλούς φακέλους καταγραφής ακόμα και στον ιστοκομιστή με τον οποίο επικοινωνεί. Ή και στους δυο.
 

Αυτό το κάνει βασικά για δική σας και δική του ευκολία. Για νάχετε εσείς μια καταγραφή του τι κάνατε, σε περίπτωση που θέλετε αναιρέσεις ή είσαστε περίεργοι για το τι έκανε κάποιος άλλος, και για να ακολουθεί ο ίδιος ο υπολογιστής τις ίδιες διεργασίες σε περίπτωση επαναληπτικών εντολών.
Καταγραφή, φάκελος καταγραφής, καταγραφέας ή ημερολόγιο. Μπορείτε αν θέλετε να τα σβήσετε αλλά γιατί; Είναι και μερικά πράματα που δεν μπορείτε να τα σβήσετε εκτός αν είστε σαΐνια.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία