Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
line graph, line chart
γραμμογράφημα, γραμμικό γράφημα
διάγραμμα
 
 

Το πιο συνηθισμένο γράφημα (γραφική παράσταση) με δυο άξονες, κάθετο και οριζόντιο και δυο ποσά. Μια γραμμή δείχνει τη διακύμανση. Όπως πιο κάτω:

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία