Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
AAC, Advanced Audio Coding
ΠΗΚ, Προηγμένη Ηχητική Κωδίκευση
 
 

Πρόκειται για μέθοδο συμπίεσης ήχου που διατείνεται ότι επιτυγχάνει μεγαλύτερους βαθμούς συμπίεσης και καλύτερες ηχητικές απόδόσεις από το ΜΠ3.

Καταχώρηση: 12/06/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία