Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

palaeoclimatology, palaeoclimatologist

παλαιοκλιματολογία, παλαιοκλιματολόγος

-Θυμάστε πώς ήταν οι κλιματολογικές συνθήκες χτες;
-Όχι; Έ, χρειάζεσαι ένα παλαιοκλιματολόγο. Άν αυτός δεν θυμάται για χτες, μπορεί να σας πει με λίγη έρευνα για τον καιρό πριν 200, 500 και 2000 χρόνια. Από κοπές σε κορμούς δέντρων, παγοδείγματα κ.α. βγάζει συμπεράσματα. Ένα περίπου.Προηγούμενες λέξεις:

23/03/2023 QoS, Quality of Service ΕΤαΜ, Εγγυημένη ΤΑχύτητα Μεταφοράς, ποιότητα υπηρεσίας
22/03/2023 econometrics οικονομετρία
21/03/2023 anycast σεόποιον
18/03/2023 heap σωρός, σωρός μνήμης, wrenches
15/03/2023 playback επανακρόαση, αναπαραγωγή
14/03/2023 bcc, blind courtesy copy, blind carbon copy αθ.κοιν:, αθέατη κοινοποίηση
13/03/2023 draft, draft proposal προσχέδιο, προκαταρκτική πρόταση
12/03/2023 biome, microbiome βιοζώνη, βιότοπος, βίωμα, βιομορφή, μικροβιομορφή, μεγαβιομορφή
11/03/2023 suicide attack, suicide bomber, suicide bomb attack επίθεση αυτοκτονίας, βομβιστής αυτοκτονίας, αυτοβομβιστής, αυτοβομβισμός, βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, αυτοκτόνος βομβιστής
10/03/2023 hot key θερμό πλήκτρο, σχυρό πλήκτρο, εντολοδοτικό πλήκτρο
09/03/2023 effects, special effects τυποσιάσματα, ειδικά εφέ
08/03/2023 kick start, kickstart, kickstarter λακτεκκίνηση, λακτεκκινώ, λακτεκκινητήρας,
07/03/2023 job queue, print queue ουρά, σειρά, σειρά εκτύπωσης
06/03/2023 penis envy, penisneid φαλλοζηλία, φαλλόζηλη, φαλλόζηλος
05/03/2023 telecopy, telecopying τηλεαντιγράφω, τηλεαντίγραφο
03/03/2023 flocculant αντιαιωρικό, κροκοποιητής, κροκιδωτικό
02/03/2023 comma-delimited διαχωρισμός με κόμματα
01/03/2023 geotagging γεωσήμανση
27/02/2023 take away, takeaway, take out, dine in, dine out για εκτός, για εντός, εντός και εκτός
24/02/2023 toolbar, tool bar εργαλειολωρίδα
23/02/2023 placebo εικονικό φάρμακο, ψευτοφάρμακο, πλασέμπο
22/02/2023 engine μηχανή
18/02/2023 ABEND, Abnormal End ΑΝΤΕ, ΑΝώμαλο ΤΕλος
17/02/2023 link rot αφανισμός δεσμών
14/02/2023 graphic, graphics γραφικά
13/02/2023 dissolve, dissolution διαλύω, ενσωματώνω, διάλυση, τερματισμός
12/02/2023 fog bow λευκό τόξο, λευκό ουράνιο τόξο
10/02/2023 clock rate, clock speed, clock ρυθμοχρονισμός, ρυθμοχρονίζω, ρυθμοχρονιστής, χρονιστής
09/02/2023 snarf νοσφίζομαι, νόσφιση, νοσφισμός, νοσφιστής, υποκλέπτω, υποκλοπή
08/02/2023 logic gate λογική πύλη
06/02/2023 information kiosk Σημπλη, πληροφορίες, ΣΗΜείο ΠΛηροφοριών
26/01/2023 gamepad, joypad, control pad πιεζοδηγός
25/01/2023 search αναζήτηση
19/01/2023 NGO, Non Governmental Organisation MKO, μίκο, Μη Κυβερνητικός Οργάνισμός
18/01/2023 conflict, device conflict διένεξη, σύγκρουση, συγκρουόμενες συσκευές, συγκρουσιακή κατάσταση
15/01/2023 protocol πρωτόκολλο, συμφωνία, σύμβαση, συμβατιστής, εθυμοτυπία
12/01/2023 NAVTEX, NAVTEX, NAVigational TEleX) Ναυτική Οδηγία, Ναυτική Δέσμευση
10/01/2023 numerical prefixes αριθμητικά προθέματα
09/01/2023 distributed database διασπαρμένη βάση δεδομένων, διασπαρμένη ΒΔ
08/01/2023 polymorphism πολυμορφισμός