Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

fall-back resource, food security crop

υποκατάστατη πηγή τροφήςΠροηγούμενες λέξεις:

12/08/2022 newsletter νεοδότης
08/08/2022 computer to plate απευθείας στην πλάκα, απευθείας στον τσίγκο
04/08/2022 RMON, Remote Monitoring τηλέλεγχος, τηλδι, τηλέλεγχος δικτύου
02/08/2022 undo αναίρεση, αναιρώ
01/08/2022 encode, encoding εγκωδικεύω, εγκωδίκευση, εγκωδικευτής
31/07/2022 export /Ε, εξαγωγή
22/07/2022 outsourcing εξωπορισμός, εξανάθεση, εξωτερική ανάθεση
20/07/2022 ppm, pages per minute σαλ, σελίδες ανά λεπτό
19/07/2022 FW, forward, forwarding ΠΡ, προωθώ, προώθηση
16/07/2022 footnote υποσημείωση
15/07/2022 fast food ταχυφαγείο, ταχυφαγητό
06/07/2022 LIMS, Laboratory information management system ΣΔΠΕ, Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Εργαστηρίου
04/07/2022 feed, feeding, feeder τροφοδοτώ, τροφοδοσία, τροφοδότης, τροφοδοτικό
03/07/2022 beam, beaming, teleportation διακτίνα, διακτινίζω, διακτίνιση, τηλεμεταφορά
01/07/2022 undelivered ανεπίδοτο, ανεπιδόσιμο
28/06/2022 screenful, page μια οθόνη, μια σελίδα
25/06/2022 make a detour, detour, Dtour λοξοδρομώ, λοξοδρόμηση, παρακάμπτω, παρακαμπτήριος, εκτροπή
20/06/2022 log cabin ξυλοκαλύβα, ξυλόσπιτο
15/06/2022 protocol stack συμπρωτόκολλα, στοίβα πρωτοκόλλων,συνδυασμός πρωτοκόλλων
12/06/2022 index, indexing, indexed ευρετήριο, ευρετηριάζω, ευρετηρίαση, ευρετηριασμένο, ευρετηριακό, κατατάσσω, κατάταξη, δείκτης
10/06/2022 conductor, conductivity αγωγός, αγωγημώτητα
08/06/2022 seed bomb, seed bombing, seed bomber, seed ball σπορόβομβα, σποροβομβαρδίζω, σποροβομβαρδισμός, σποροβομβιστής, σπορόσφαιρα
07/06/2022 box, dialog box, check box πλαίσιο, πλαίσιο διαλόγου, πλαίσια ελέγχου
30/05/2022 TXT, text, e-text κμν, κείμενο, ηλ-κείμενο
29/05/2022 coprocessor, coprocessing συνεπεξεργαστής, συνεπεξεργασία
26/05/2022 floating περιφερόμενο, μετακινούμενο
22/05/2022 BLOB, binary large object ΜΕΔΑ, ΜΕγάλο Δυφιακό Αντικείμενο
21/05/2022 OMR, Optical Mark Recognition ΟΠΑΣ, ΟΠτική Αναγνώριση Σημάνσεων
20/05/2022 wire frame γραμμεικονίζω, γραμμεικόνιση
19/05/2022 scan line σαρογραμμή, γραμμή σάρωσης
17/05/2022 TTY, teletypewriter τηλέτυπο, τηλεκτυπωτής, τηλεγραφομηχανή
13/05/2022 cyberslacker ιστοφυγάς, κυβερνοφυγάς
02/04/2022 tuna, tunny τόννος, θύννος
30/03/2022 primus inter pares πρώτος μεταξύ ίσων
29/03/2022 steam engine cleaner ατμοβόλο
28/03/2022 avionics, avionics bay ηλεκτρονικά πτήσης, ηλ-πτήσης, βάση ηλεκτρονικών πτήσης
27/03/2022 live betting ζωντανό στοίχημα
26/03/2022 manifold πολυσωλήνας, πολύπτυχος, πολλαπλός
25/03/2022 hoverboard, hover board, hoverboarder, flyboard αιωροσανίδα, αιωροσανίδωση, αιωροσανιδωτής
24/03/2022 webcam, web camera ιστοκάμερα, αρπακτική