Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

undelivered

ανεπίδοτο, ανεπιδόσιμο

Ότι επιστρέφει, επιστολή, ήλ-τα, με σημείωμα ότι δεν επιδόθηκε. Προσέξετε, συνήθως το λάθος είναι στην διεύθυνση, δηλ είναι στην κυριολεξία ανεπιδόσιμο.Προηγούμενες λέξεις:

28/06/2022 screenful, page μια οθόνη, μια σελίδα
25/06/2022 make a detour, detour, Dtour λοξοδρομώ, λοξοδρόμηση, παρακάμπτω, παρακαμπτήριος, εκτροπή
20/06/2022 log cabin ξυλοκαλύβα, ξυλόσπιτο
15/06/2022 protocol stack συμπρωτόκολλα, στοίβα πρωτοκόλλων,συνδυασμός πρωτοκόλλων
12/06/2022 index, indexing, indexed ευρετήριο, ευρετηριάζω, ευρετηρίαση, ευρετηριασμένο, ευρετηριακό, κατατάσσω, κατάταξη, δείκτης
10/06/2022 conductor, conductivity αγωγός, αγωγημώτητα
08/06/2022 seed bomb, seed bombing, seed bomber, seed ball σπορόβομβα, σποροβομβαρδίζω, σποροβομβαρδισμός, σποροβομβιστής, σπορόσφαιρα
07/06/2022 box, dialog box, check box πλαίσιο, πλαίσιο διαλόγου, πλαίσια ελέγχου
30/05/2022 TXT, text, e-text κμν, κείμενο, ηλ-κείμενο
29/05/2022 coprocessor, coprocessing συνεπεξεργαστής, συνεπεξεργασία
26/05/2022 floating περιφερόμενο, μετακινούμενο
22/05/2022 BLOB, binary large object ΜΕΔΑ, ΜΕγάλο Δυφιακό Αντικείμενο
21/05/2022 OMR, Optical Mark Recognition ΟΠΑΣ, ΟΠτική Αναγνώριση Σημάνσεων
20/05/2022 wire frame γραμμεικονίζω, γραμμεικόνιση
19/05/2022 scan line σαρογραμμή, γραμμή σάρωσης
17/05/2022 TTY, teletypewriter τηλέτυπο, τηλεκτυπωτής, τηλεγραφομηχανή
15/05/2022 fast food ταχυφαγείο, ταχυφαγητό
13/05/2022 cyberslacker ιστοφυγάς, κυβερνοφυγάς
02/04/2022 tuna, tunny τόννος, θύννος
30/03/2022 primus inter pares πρώτος μεταξύ ίσων
29/03/2022 steam engine cleaner ατμοβόλο
28/03/2022 avionics, avionics bay ηλεκτρονικά πτήσης, ηλ-πτήσης, βάση ηλεκτρονικών πτήσης
27/03/2022 live betting ζωντανό στοίχημα
26/03/2022 manifold πολυσωλήνας, πολύπτυχος, πολλαπλός
25/03/2022 hoverboard, hover board, hoverboarder, flyboard αιωροσανίδα, αιωροσανίδωση, αιωροσανιδωτής
24/03/2022 webcam, web camera ιστοκάμερα, αρπακτική
23/03/2022 ghost site ερημοτάξιο
21/03/2022 room service υπηρεσία δωματίου
20/03/2022 PPP, Point to Point Protocol ΔσΠ, δισιπι, Δισημειακό Πρωτόκολλο
19/03/2022 backspace, Bk Sp, BkSp επαναφορά, Επνφρα, επαναφορέας
18/03/2022 link rot αφανισμός δεσμών
17/03/2022 penis envy, penisneid φαλλοζηλία, φαλλόζηλη, φαλλόζηλος
16/03/2022 character set σύνολο χαρακτήρων
15/03/2022 HMA, High Memory Area ΑΠΜ, Άνω Περιοχή Μνήμης
11/03/2022 democratisis δημοκράτηση
08/03/2022 bad loser, sore loser χολωμένος, κακοδέκτης
07/03/2022 TFT, thin film transistor ΔΛΜ, δελαμί, Διαντιστάτης Λεπτής Μεμβράνης
06/03/2022 FRB, fast radio burst ΤΑΡ, ταχεία ραδιοριπή
04/03/2022 camera phone εικονόφωνο
03/03/2022 MBps, megabytes per second ΜΟαδ, ΜεγΟκτάδες ανά δεύτερο