Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Τεχνικά Θέματα

Μια Οκτάδα και τα πολλαπλάσια της

Έχουμε:      byte, binary term                        οκτάδα, 8δα (..δυφίων, δυαδικών ψηφίων)     ...

Όλα τα Αριθμητικά Προθέματα

  Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει όλα τα μέχρι σήμερα προθέματα που χρησιμοποιούνται στην ονομασία αριθμών στην υπολογιστική. Πρέπει να λεχθεί ότι οι πολύ μικροί αριθμοί αναφέρονται συνήθως σε κλάσματα του δεύτερου (λεπτού) και οι πολύ μεγάλοι αριθμοί σε ποσά 8δων ή δυφίων.        πρθμα  σμβλo   ...

Λογικές Πύλες, Λο.Πυ

  Όπως είπαμε κι αλλού οι υπολογιστές ξέρουν μόνο από 0 και 1. Αν τους δίναμε 0 και 1 και αυτοί μας έδιναν 0 και 1, αυτό θάχαμε, που είναι αρκετό για απλές αναπαραστάσεις και αναπαραγωγές. Είναι δυνατό τιμές όπως το 0 και 1 να αποδώσουν πιο πολύπλοκους συνδυασμούς; Ναι. Μπορούν να κατασκευαστούν μηχανές (μηχανολογικές, υδραυλικές, αεραυλικές, ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές, δεν έχει σημασία) ...

Κατάλογος

Το σύστημα φακέλων αποτελεί ουσιαστικά το σύστημα που καθιερώθηκε για να λειτουργούν οι ανθρώποι με τους υπολογιστές. Οι υπολογιστές δεν καταλαβαίνουν από φακέλους. Το μόνο που καταλαβαίνουν είναι από ροή δυφίων και λίγο από διευθύνσεις, δηλ. πού βρίσκονται αυτά τα δυφία. Για να τα βγάζουν πέρα οι ανθρώποι με τους υπολογιστές οργάνωσαν όλα τα στοιχεία σε φακέλους που είναι βασικά ένα ...