Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Βοηθήματα

 

Αυτές τις εκδόσεις, βιβλία και ιστοτάξια, και πολλά άλλα,

τάχουμε χρησιμοποιήσει πολύ στη δημιουργία αυτού του λεξικού.

Για τα καλά και τα κακά τους θα επανέλθουμε.

 

1.    Θεολ. Βοσταντζόγλου «Αντιλεξικόν»
       Εκδόσεις ∆οµή, Αθήναι 1962
2.    Webopedia, http://www.webopedia.com/
3.    Μπράιαν Σάµγουεϊς, Τόνυ Πάιρν-Τζόουνς 
       «Λεξικό Υπολογιστών και Αγγλοελληνικό Λεξικό Όρων» 
       Απόδοση: Τάσσος Ανθούλιας, Guntenberg - Αθήνα 1986
4.    Microsoft Press «Το λεξικό της Πληροφορικής» 
       Τρίτη Αμερικανική Έκδοση, Κλειδάριθµος, Σεπτέμβριος 1998
5.    Άννα Κλέυπουρν «Λεξικό Υπολογιστών για Αρχάριους» 
       Μετ. Ελένη Καλυβιανάκη, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1996
6.    «Πρακτικό Λεξικό Πληροφορικής» Ιστοτάξιο ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε., 
       Β.    Γκιούρδας ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ (1999) (διακόπηκε)
7.    TechEncyclopedia, http://www.techweb.com/
8.    Εκδόσεις Πελεκάνος «Λεξικό Πληροφορικής»
9.    Χάρη Χιονίδη «Αγγλοελληνικό Λεξικό Τεχνικών Όρων»  
       (Revised Edition) Πεχλιβανίδης
10.   Γ. Μπαµπινιώτη «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας»  
       Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα, 1998
11.   ∆.Β. ∆ηµητράκου «Εκσυχγρονισµένον Νέον Λεξικόν  
       Ορθογραφικόν Ερµηνευτικόν»  
       Έκδοση: Χρ. Γιοβάνης, Αθήναι, 1970
12.   Eurodicautom, http://www.foreignword.com/ (διακόπηκε)
13.   IATE, http://iate.europa.eu/
14.   TELETERM, http://www.moto-teleterm.gr

15.   Grolier Multimedia Encyclopedia, 1998
16.   Κυριάκος Νεοκλέους «International Typewriting,
        Horizontal Keyboard Approach» Stanley Thorns, 1990
17.   Κυριάκος Νεοκλέους «Πληκτρολόγηση ∆ι’ Αφής σε  
        Ηλεκτρονικό Υπολογιστή» Λευκωσία 2002
18.   Αγγλοελληνικό Λεξικό Ηλεκτρονικών Όρων και Φράσεων 
        Γιώργος Γαρούφαλλος, Εκδώσεις «ΙΩΝ», 2001
19.   Liddel and Scott, Greek-English Lexicon, 
        Abridged Edition, Oxford University Press
20.   Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/

21.   On Line Etymology Dictionary http://www.etymonline.com/
22.   The concise Oxford Turkish Dictionary 
        A.D. Alderson and Fahir Iz, Oxford University Press 1959
23.   Concise Phoenician-English English-Phoenician Dictionary, 
        Mark A. McMenamin, Meanma Press 1997

24.   Θησαυρός της Κυπριακής Διαλέκτου, Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλής
        Γ΄ Έκδοση Λευκωσία 2009