Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
λέξη-κλειδί, κλειδολέξη
keyword
 
 

Μια λέξη κλειδή δεν είναι μια απλή λέξη κειμένου. Είναι μια λέξη σημασμένη από το σύστημα ή από τον χρήστη που αποτελεί δείκτη σε ένα λήμμα ΒΔ. Οι κλειδολέξεις είναι σημαντικές στην Αναζήτηση για να παρουσιάσει τα πιο σχετικά στοιχεία. Πολλά προγράμματα επισημαίνουν από μόνα τους τις λέξεις κλειδιά ή ζητούν να τους κατατεθούν από τον χρήστη σε ειδικό πλαίσιο διαλόγου. Πολλά προγράμματα κατακρατούν ορισμένες κλειδολέξεις ως εντολές ή παραμέτρους που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός για λειτουργικούς σκοπούς.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS