Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διακόπτω, διακοπή
interrupt
 
 

Και ξαφνικά ρήμα και όνομα ουσιαστικό μετατράπηκαν σε μονόλεκτο στην αγγλική υπολογιστική. Δηλ. ρήμα «interrupt=διακόπτω» και ουσιαστικό «interruption=διακοπή» γίναν ένα στη υπολογιστική στα αγγλικά. Αυτή την ευχέρεια την εκμεταλλεύεται αμφίδρομα στο έπακρο η αγγλική, πχ. house=οικία, οίκος, σπίτι, to house=στεγάζω.


Λοιπόν, τι σημαίνει interrupt στην υπολογιστική; Ας κρατήσομε το διακόπτω και διακοπή στην ελληνική, που είναι οποιοδήποτε σήμα από οποιοδήποτε περιφερειακό ή λογισμικό προς τον επεξεργαστή να διακόψει ότι κάνει, αν κάνει, γιά να χειριστεί το αίτημα. Μπορεί να είναι για εκτύπωση, για άνοιγμα νέου παραθύρου ή για αλλαγή εφαρμογής. Με τις μεγάλες ταχύτητες και την πολυδιεργασία που απέκτησαν οι ΚΜΕ η εντολή εκτελείται χωρίς να το καταλάβουμε, και αισθανόμαστε έξυπνοι.


Ξανάλοιπόν, υπάρχει και ο χειριστής διακοπών που μπορεί να είναι ένα μικροκύκλωμα και συνήθως υπολογισμικό του ΛΣ. Αυτός ιεραρχεί τα αιτήματα, μπορεί ακόμα να τα απορρίψει, οπότε η εξυπνάδα, κάποτε, γίνεται σαλάτα.


   χειριστής διακοπών          interrupt handler
   διάνυσμα διακοπών          interrupt vector
   πίνακας διακοπών            interrupt vector 
             διανυσμάτων                    table
   πίνακας  εκπεραίωσης,     dispatch table
   πίνακας αλμάτων               jump table
   πίνακας ανυσμάτων           vector table

         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS