Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΠΥΔ, Παροχέας Υπηρεσιών Διαδικτύου, Παροχέας Διαδικτύου
ISP, Internet Service Provider, Internet Provider
 
 

Μια εταιρεία που προσφέρει στους συνδρομητές της πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η σύνδεση μπορεί να είναι μόνιμη με μηνιαία συνδρομή ή κλητή με χρέωση για κάθε κλήση. Ο παροχέας διαθέτει τον εξοπλισμό σύνδεσης (διαμορφωτή), αν είναι αναγκαίος, σχετικό λογισμικό σύνδεσης και το χρηστώνυμο και διελευτήριο για κάθε χρήστη. Με όλα τούτα ο χρήστης μπορεί να μπει στον ΠΙΣ (WWW) και χρησιμοποιήσει το ηλ-τα.
Οι ΠΥΔ είναι και αυτοί συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ένα άλλο δίκτυο για να μπορούν να προσφέρουν συνολικές δδκτυακές υπηρεσίες.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS