Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εγκαταστώ, εγκατάσταση, εγκαταστάτης
install, installation, installer, setup
 
 

Εκτελώ πρόγραμμα εγκατάστασης μιας εφαρμογής. Η πολυπλοκότητα των σημερινών λογισμικών απαιτεί ακριβή εφαρμογή που γίνεται μάλιστα με ειδικά προγράμματα (εγκαταστάτες). Κατά την εγκατάσταση τα αρχεία του προγράμματος αντιγράφονται συνήθως από το ΣΔ στον σκλ.δ. του συστήματος ή κατεβάζονται από δίκτυο και γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις για ομαλή λειτουργία του λογισμικού στο δεδομένο περιβάλλον εργασίας.


Σημαντική είναι η διασύνδεση μιας εφαρμογής μετο ΛΣ και η συλλειτουργία του με άλλες εφαρμογές. Εγκατάσταση αποκαλείται και η συναρμολόγηση και συνορισμός υλισμικού, δηλ. ενός συστήματος υπολογιστή με τα περιφερειακά του.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS