Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΕΜΟΔ, Εντολοδόχος Μηχανολογική Ομάδα Διαδικτύου
IETF, Internet Engineering Task Force
 
 

Είναι ένας εθελοντικός οργανισμός που εδρεύει και αυτός στο Ρέστον της Βιργίνιας κάτω από την Διαδικτυακή Ένωση και ο οποίος εντοπίζει τεχνικά προβλήματα και προωθεί βελτιώσεις στο διαδίκτυο. Οι εργασίες του γίνονται με επιτροπές εμπειρογνωμόνων οι οποίες υποβάλλουν εισηγήσεις για υιοθέτηση και γενική εφαρμογή. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες οργανώσεις όπως το ΣΑΒ, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Διαδικτύου (ΙΑΒ) και η ΕΟΔΕ, Εντολοδόχος Ομάδα Διαδικτυακής Έρευνας (IRTF) κ.α.

Φαίνεται ότι μαζεύτηκαν πολλοί εκεί στο Ρέστον της Βιργίνιας. Που είναι αυτό;

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS