Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
IC, Integrated Circuit, chip
ΟλΚυ, ΟΛοκληρωμένο ΚΥκλωμα, πλακίδιο
 
 

Αντί νάχεις ένα σύστημα εδώ, καλώδια, άλλο σύστημα εκεί, καλώδια μετ’ επιστροφής, τα βάζεις όλα σε ένα πλακίδιο. Παίρνεις ένα πλακίδιο από ημιαγώγιμο υλικό, δηλ. υλικό που άμα ηλεκτρισθεί γίνεται καλός αγωγός ηλεκτρισμού, και με εγχάραξη, εναπόθεση, μικρολιθογραφία, τοποθετείς πάνω του πλειάδα κυκλωμάτων και εξαρτημάτων. (διαντιστάτες, αντιστάτες, πυκνωτές κ.α.).


Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα και τα πλακίδια (chip) είναι ταυτόσημα. Η εφεύρεση των ΟλΚυ έγινε από την Texas Instruments το 1958 και άλλαξε τον κόσμο. Υπάρχουν επίπεδα «ολοκλήρωσης» των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Μικρά, Μεσαία, Μεγάλα, Πολύ Μεγάλα, Υπερμεγάλα. Ξεκινούμε με κάτω των 100 εξαρτημάτων και καταλήγουμε στο πέραν του εκατομμυρίου. Από τα εξαρτήματα τα πιο σημαντικά είναι οι διαντιστάτες (τρανσιστορ).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία